austria

Salzburg

Mountain Lifts | Mountain Huts

Mountain lifts in Salzburg
Open mountain lifts

17

/

19

lifts

5

/

5

lifts

6

/

8

lifts

27

/

32

lifts

65

/

69

lifts

22

/

26

lifts

8

/

11

lifts

8

/

15

lifts

0

/

25

lifts

0

/

17

lifts

0

/

16

lifts

0

/

20

lifts

0

/

26

lifts

0

/

2

lifts

0

/

17

lifts